UTA Official Shop

TERMENI ŞI CONDIŢII MAGAZIN ONLINE

1. Date despre compania care deţine site-ul şi operează magazinul online.

Magazinul online găzduit de site-ul web www.utaofficialshop.ro deţinut de UTA OFFICIAL SHOP SRL cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 23, ap. 1, jud. Arad, având CUI RO47286031, denumită în continuare Compania

Magazinul online este operat în conformitate cu prezentul regulament, care cuprinde detaliat termenii şi condiţiile de operare care se completează cu reglementările legale aplicabile.
Prezentul Regulament este pus la dispozitie gratuit Utilizatorilor.

2. Definiţii.

Vizitator: orice persona fizică cu vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică care navighează site-ul online al magazinului, indiferent că îşi creează sau nu un cont şi nu este considerată Client în sensul prezentului regulament.

Client: persoană fizică cu vârstă peste 18 ani, sau după caz, persoană juridică care deţine un cont pe site-ul magazinului online şi efectuează o Comandă, devenind astfel parte a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă electronică care are ca obiect produse achiziţionate de pe site-ul online al magazinului.

Utilizator: cuprinde atât personele care au calitatea de vizitator cât şi pe cea de client.

Contul: conţine date cu caracter personal ale Utilizatorilor, incluzând, dar fără a se limita la: nume, prenume, adresă validă de e-mail, nr. de telefon, adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă, cont bancar, parola cont. La crearea Contului, Utilizatorul îşi exprimă Consimţământul în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului document.

Formularul de comandă: reprezintă un document electronic care cuprinde câmpuri obligatorii şi/sau facultative care urmează a fi completate de către Utilizator în vederea plasării comenzii online. Datele cu caracter personal indicate în formularul de comandă pot coincide cu cele indicate în Cont, cu posibilitatea clientului de a opta pentru o adresă de livrare distinctă faţă de adresa de la domiciliu ori reşedinţă.

Comanda: reprezintă intenţia fermă şi irevocabilă a Clientului de a cumpăra produsele selectate.

Contract/ Contractul de Vânzare – Cumpărare în format electronic: reprezintă contractul încheiat la distanţă între Companie şi Client, având ca obiect produsele selectate în Comandă şi confirmate ulterior prin e-mail sau telefonic de către Companie pentru disponibilitatea produselor şi preţul aplicabil acestora indicat pe Site şi confirmat ulterior prin e-mail de către Companie, plătit de către Client conform specificaţiilor din Termeni şi Condiţii.

Datele Clientului: înseamnă orice date cu caracter personal, precum, nume, prenume, adresă, telefon, CNP, date carte de identitate, adresă de e-mail pe care Compania le stochează în vederea achiziţionării produselor, în conformitate cu prezentul regulament.

Consimţământul: reprezintă manifestarea de voinţă a Utilizatorului, exprimată în mod voluntar, în sensul acceptării tuturor termenilor și condițiilor prezentului document inclusiv în cee ace priveşte prelucrarea datelor sale.

Newsletter: reprezintă un mijloc de informare, transmis periodic de Companie prin mijloace electronice (e-mail, sms etc), cu privire la Produsele și/sau promoțiile Companiei dintr-o anumită perioadă Utilizatorului, în măsura în care Utilizatorul optează pentru acest serviciu în mod expres, fără a conține vreun angajament al Companiei față de Client.

3. Prevederi generale

Prezentul regulament defineşte detaliat termenii și condițiile în care Clientul poate achiziționa produse prin intermediul site-ului online www.utaofficialshop.ro al magazinului UTA OFFICIAL SHOP SRL. Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza unilateral termenii și condițiile prezentului regulament, chiar şi în lipsa unui acord ori a unei notificări prealabile a Clientului

Navigarea pe acest Site şi utilizarea serviciilor magazinului online implică Consimţământul dat din partea Utilizatorului. Consimţământul se consideră exprimat în momentul în care Utilizatorul bifează fereastra Accept. Prin exprimarea Consimţământului, Utilizatorul declară că a citit în întregime prezentul document, că a înţeles pe deplin şi este de acord cu semnificația și conținutul termeniilor şi condiţiilor prezentului document.

Secţiunea de contact va cuprinde datele de contact ale reprezentantului Companiei cu care Utilizatorul va putea lua contact în măsura în care are orice nelămurire, solicitare, întrebare în legătura cu termenii şi condiţiile prezentului document.

4. Procedura de efectuare a comenzii online.

Plasarea unei comenzi este permisă oricărui Utilizator. Cu toate acestea, Compania îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă şi de a restricţiona accesul unor Utilizatori în vederea efectuării de comenzi în cazul în care apreciază că datorită conduitei, acţiunilor ori activităţilor sale, Utilizatorul ar putea prejudicia în orice modalitate Compania.

Pentru a plasa o comandă online, Utilizatorul trebuie ca în prealabil să se înregistreze şi să îşi creeze un cont, având obligaţia de a furniza toate datele solicitate, respectiv: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, cont care va fi securizat printr-o parolă. Logarea ulterioară în cont se va putea face prin indicare adresei de e-mail şi a parolei aferente.

După selectarea produsului dorit, Utilizatorul va trebui să selecteze opţiunea ,,Adaugă în coş”, după care produsul va fi adăugat automat în coşul de cumpărături al Utilizatorului. Ulterior se va deschide o pagină în care Utilizatorul va trebui să introducă toate datele necesare în vederea încheierii tranzacției și livrării produselor, date care vor putea fi preluate în mod automat din datele indicate în cont cu posibilitatea actualizării acestora în orice moment. Utilizatorul va selecta atât metoda/locul de livrare, având obligaţia de a indica în acest sens adresă unde doreşte livrarea produsului, cât și modalitatea de plată, putând indica orice altă informaţie suplimentară în câmpurile opţionale.

Compania se asigură că produsele de pe site care sunt marcate ca atare sunt disponibile.

Cu toate acestea pot exista situaţii în care un produs dintre cele comandate să fie indisponibil, ori să intervină anumite defecţiuni de ordin tehnic şi astfel comanda să nu poată fi acceptată. În toate cazurile în care o comandă nu poate fi acceptată, indiferent de motive, Compania va informa pe e-mail sau/şi SMS Clientul cu privire la problema întâmpinată şi la imposibilitatea de a finaliza comanda, fără a se putea angaja răspunderea Companiei.

5. Finalizarea Comenzii 

Finalizarea comenzii se realizează făcând click pe opţiunea ”Plasează comanda”.  În cazul în care Utilizatorul a optat pentru altă modalitate de plată decât plată în numerar la livrare, acesta va trebui să efectueze plata produselor din Comandă introducând toate informaţiile necesare, conform modalității alese (indicând printre altele numărul de card, perioada de valabilitate a acestuia şi codul de securitate al cardului (CVV)), în caz contrar Comanda nu va fi procesată şi Utilizatorul va trebui să reia procedura

Codul de securitate al cardului ( CVV) va fi utilizat doar în scopul efectuării achiziţiei şi nu va fi ulterior prelucrat ca parte a detaliilor de plată furnizate de Client.

În măsura în care comanda s-a efectuat în conformitate cu prezentul regulament, la finalizarea acesteia, Clientul va primi un e-mail de confirmare şi/sau SMS care atestă faptul că plasarea comenzii a fost efectuată cu succes şi a fost înregistrată de către Companie.

Confirmarea va include o recapitulare a Produselor, prețului și modalității de plată alese, precum şi a locului, modalităţii şi costurilor de livrare. Până la confirmarea comenzii, Compania nu are nicio obligaţie faţă de Client.

6. Plata preţului.

Preţul este stabilit pentru fiecare produs în parte (cu includerea/ fără TVA). Preţul indicat în dreptul fiecărui produs nu conţine taxele de livrare care vor fi evidenţiate separat în funcţie de modalitatea de livrare aleasă.

Plata care rezultă dintr-o singură comandă va fi efectuată odată şi integral pentru toate produsele achiziţionate.

Preţul produsului care trebuie achitat este cel indicat la data plasării comenzii, independent de variaţiile de preţ care survin ulterior.

Plata se poate face exclusiv în modalitățile indicate în procedura de efectuare a comenzii, respectiv:

- în numerar, la livrarea coletului. Plata se face reprezentantului Curierului în momentul primirii coletului conținând produsele comandate sau la serviciul poştal.

- plată cu cardul, prin utilizarea serviciului de Stripe. Se acceptă următoarele carduri de plată: VisaCard şi MasterCard.  Debitarea contului Clientului se realizează numai după ce comanda este finalizată şi plasată. Pentru siguranța Clientului toate tranzacțiile sunt criptate. În momentul în care tranzacția cu cardul este aprobată şi suma de plată este este debitată din contul Clientului în contul Companiei, se va expedia de către Companie prin e-mail şi/sau SMS confirmarea comenzii. În cazul în care, independent de motiv, tranzacţia cu cardul/prin utilizarea serviciilor de Stripe eșuează /nu este efectuată, comanda se anulează automat, fără ca în sarcina Companiei să mai poată fi reţinută vreo obligaţie faţă de Client.

În toate cazuri în care plata se face online, comisioanele bancare de orice tip (ex. de transfer, de schimb valutar etc) sunt în sarcina Clientului și nu sunt incluse în preţul afişat pentru produs.
- Plata efectuată în mod direct la sediul firmei, atunci când metoda de livrare constă în ridicarea produselor de la sediu.

7. Condiţiile de livrare.

Livrarea produselor se va face exclusiv pe teritoriul României/ se va face şi pe plan internaţional.

Livrarea produselor prin servicii de curierat se va efectua prin curierul ales la libera apreciere de către Companie.

Taxele de livrare sunt cele menționate la momentul finalizării și plasării Comenzii, așa cum sunt confirmate ulterior prin e-mail-ul şi/sau SMS de confirmare. Prin finalizarea și plasarea Comenzii Clientul este de acord cu plata acestor taxe care se adaugă la prețul produselor achiziţionate. Taxa de livrare se aplică pentru fiecare colet în parte.

După primirea confirmării comenzii, aceasta va fi livrată de Companie curierului și ulterior livrată de către Curier într-un termen estimativ de… (4-6 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii) la adresa menţionată în formularul de comandă. În cazul în care, indiferent de motive, termenul de livrare aproximat nu va putea fi respectat, Clientul va fi contactat prin e-mail şi/sau SMS și informat despre această împrejurare şi despre termenul efectiv de livrare.

Pentru livrare Clientul va fi contactat în prealabil de către Curier. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, Clientul îşi exprimă acordul în sensul furnizării datelor sale personale personei de contact de la serviciul de curierat. La primirea Comenzii, Clientul va prezenta un act de identitate valid și va semna procesul-verbal de primire. 

În cazul în care nu se reușește livrarea coletului după două încercări, independent de motiv, coletul va fi returnat Companiei, Clientul având obligaţia de a suporta costurile și consecințele returnării.  

Compania va suporta riscul transportului către Client.

8. Momentul încheierii contractul de vânzare. Transferul proprietăţii şi a riscurilor contractului.

Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat în momentul în care Clientul primeşte prin e-mail şi/sau SMS confirmarea Comenzii din partea Companiei.

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor achiziţionate şi riscul contractual se transmite Clientului de la momentul livrării produselor, sub condiţia plăţii integrale a produselor comandate şi a taxelor de livrare.

9. Dreptul clientului la returnarea produsului achiziţionat

Clientul poate să îşi exercite dreptul de retragere prin denunţarea unilaterală a Contractului în termen de cel mult 14 zile de la momentul livrării produsului/ridicarea produsului de la sediul Companiei. În acest caz, Clientul va notifica Compania prin completarea formularului online de retur.

În cazul exercitării dreptului la retragere cu îndeplinirea condiţiilor de timp şi de formă menţionate, Clientul are obligaţia de a returna produsele în starea corespunzătoare în care acestea au fost primite, nemodificate, nedeteriorate, nepurtate, cu etichetele intacte, în ambalajul în care au fost primite în termen menţionat anterior. Termenul se consideră respectat dacă produsele ajung la Companie în termenul indicat.

Returnarea produselor se poate face prin intermediul unui curier, ales de Client, la adresa de retur indicată pe site-ul magazinului /  prin retur direct la sediul Companiei.

Clientul suportă toate costurile privind returnarea produselor în cazul exercitării dreptului de retragere (incluzând, dar fără a se limita la costul livrării prin utilizarea serviciului de curierat), suportând totodată şi riscul transportului către Companie în eventualitatea unei deteriorări, distrugeri, pierderi a produsului cauzată de transport.

Nu se acceptă returnarea produselor care, prin natura lor, inclusiv din rațiuni de igienă/sănătate publică, nu pot fi returnate. Compania îşi rezervă dreptul de a stabili în mod unilateral care dintre produse nu pot fi returnate.
În  cazul  în care produsele nu sunt returnate în starea corespunzătoare, conform celor arătate mai sus, Clientul va suporta costul degradării acestora, urmând ca suma ce trebuie restituită Clientului de către Companie să se diminueze proporţional cu prejudiciul suferit de Companie ca urmare a nerespectării condiţiilor de retur.

Odată cu returnarea produselor, Compania va examina starea în care se găsesc produsele, în termen de cel mult 14 zile de la primirea acestora. Clientul va fi informat prin e-mail şi/sau SMS în termenul indicat anterior, cu privire la conformitatea produselor returnate ori după caz, cu privire la neconformitatea acestora care atrage reducerea sumei ce urmează a fi restituită Clientului. În aceste cazuri, Compania se obligă să restituie Clientului suma aferentă achiziţionării produsului, integral sau diminuată în condiţiile menţionate anterior, împreună cu taxele de livrare a produselor, în termen de cel mult 5 zile de la data trimiterii confirmării de retur prin e-mail şi/ sau SMS Clientului.

Restituirea preţului achitat de către Client se va face prin transfer bancar, în contul indicat de către Client ori direct la sediul Companiei, independent de modalitatea în care Clientul a efectuat plata la momentul achiziţionării produsului.

10. Politica de soluţionare a reclamanţilor privind conformitatea produselor achiziţionate.

Prin conformitatea produselor, se înţelege conformitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ a produselor achiziţionate.

Produsele oferite pe site-ul magazinului sunt prezentate sub formă de fotografii ale produselor reale. Diferenţele minore care pot exista între produsul real şi modul în care acesta este prezentat pe site-ul magazinului nu constituie un defect al produselor comandate.

Clientul are dreptul la înlocuirea produsului, în limita stocului disponibil, dacă reclamă eventuale defecte, ori deficiențe în cel mult 48 ore de la data semnării procesului verbal de primire al produsului și dacă defectele nu se datorează culpei sale.

Reclamarea unor eventuale defecte ori neconformităţi se efectuează prin completarea formularului de reclamaţii disponibil pe site-ul online al magazinului, cu indicarea detaliată a defectelor ori neconformităţilor sesizate, eventual ataşarea unei fotografii justificative ale acestor defecte.

Returnarea produselor se face în conformitate cu prevederile menţionate la pct. 9.

Compania va soluţiona reclamaţia în termen de cel mult 14 zile de la primirea produselor. Despre modalitatea în care reclamaţia a fost soluţionată, Clientul va fi informat prin e-mail şi/sau SMS cu respectarea termenului menţionat anterior.

În cazul în care Compania constată reclamația Clientului ca fiind întemeiată, Produsele cu defecte vor fi înlocuite sau, în caz de imposibilitate de înlocuire, Clientului i se va restitui Prețul împreună cu taxele de livrare, în termen de 14 de la informarea Clientului în condiţiile indicate mai sus.

În cazul în care reclamația va fi considerată că neîntemeiată, Clientului i se vor returna Produsele, cu obligaţia din partea acestuia de a suporta costurile cauzate, fără vreo altă obligație suplimentară din partea Companiei.

11. Excluderea răspunderii.

Răspunderea Companiei se angajează doar în eventualitatea încălcării cu intenție sau din neglijență gravă a  Termenilor și Condițiilor prezentului regulament. În toate cazurile, răspunderea față de Client pentru orice pierdere ori pagubă care se produce în legătură cu o comandă este limitată la prețul total al respectivei comenzi.

În măsura în care din pricina unei erori, preţul unui produs a fost introdus în mod greşit pe site-ul magazinului, Compania nu se obligă să furnizeze produsele selectate la un preţ greşit. În acest caz, Companiei îi revine obligaţia de a informa Clientul de îndată şi în toate cazurile anterior trimiterii e-mailului şi/sau SMS de confirmare.

Compania nu răspunde pentru eventuale pretenţii care ar putea decurge ca urmare a informaţiilor eronate, inexacte sau incomplete, nereale furnizate de Utilizator.

Toate informaţiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe site-ul care găzduieşte magazinul online (incluzând, dar fără a se limta la, imagini, prezentari) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Compania, acestea fiind utilizate exclusiv în scop informativ şi cu titlu de prezentare.

12. Proprietatea intelectuală.

Întregul conţinut al Site-ului, incluzând dar fără a se limita la reprezentări grafice, texte, imagini, conţinut sunt proprietatea exclusivă a Companiei.

Utilizatorului îi este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, reproducerea, alterarea, ori utilizarea conţinutului prezentului site, fără existenţa unui acord prealabil acordat în scris de către Companie. În caz de încălcare a acestei obligaţii, Utilizatorul răspunde, în mod direct, faţă de Companie pentru orice prejudiu rezultat ca urmare a încălcării prezentelor prevederi.

13. Restricţii

Utilizatorului îi este interzis publicarea, afişarea publică a oricăror materiale ale site-ului web care găzduieşte magazinul online prin orice mijloace de comunicare.

Utilizatorului îi este interzis utilizarea site-ului care găzduieşte magazinul online în orice mod care ar putea fi dăunător pentru site, într-un mod care nu permite accesul celorlalţi utilizatori.

Utilizatorului îi este interzis orice exploatare de date, recoltare de date, extragerea de date ori altele asemenea în legătură cu site-ul web care găzduieşte magazinul online.

14. Protecţia datelor cu caracter personal.

Prin înregistrarea în cont, Utilizatorul înțelege să pună la dispoziția Operatorului magazinului datele sale personale necesare în vederea realizării și finalizării cu succes a procesului de achiziționare a produselor din magazin. Datele personale vor fi utilizate pentru a identifica Utilizatorul, pentru a oferi acces la diferitele produse şi servicii disponibile.

Utilizatorul garanteză că datele personale furnizate sunt adevărate şi exacte şi este de acord să raporteze în timp util orice schimbare, modificare, actualizare a datelor cu caracter personal.

Compania se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor furnizate de Utilizator şi se obligă să nu divulge, furnizeze, comunice aceste informaţii unor terţe persoane, cu excepţia partenerilor de serviciu ai Companiei, cărora transmiterea datelor este necesară în vederea finalizării procesului de comandă (printre care, serviciului postal, serviciului de curierat).

Compania a implementat GDPR astfel cum reiese din Politica de confidenţailitate pe care o puteţi accesa la următorul link: click aici Prin accesarea serviciilor magazinului on-line Utilizatorul îşi dă consimţământul expres pentru prelucrarea datelor sale conform Politicii şi în scopul executării Contractului.

Compania se asigură că şi proprii angajaţi respectă confidenţialitatea informaţiilor furnizate de Client.

15. Comunicarea

Utilizatorul declară că este de acord cu modalitatea de comunicare prin care Compania îşi derulează operaţiunile comerciale, respectiv telefonic şi prin e-mail.

Orice convorbire verbală nu va produce efecte atâta timp cât nu este confirmată într-o modalitate scrisă.

16. Forţa majoră.

Niciuna dintre părţile contractului de vânzare-cumpărare nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul regulament dacă neexecutarea este datorată unui caz de forţă majoră astfel cum acesta este definit în art. 1351 alin. (2) Cod. civ, cu obligaţia de a notifica cealaltă parte în orice modalitate, în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului.

17. Litigii

Eventualele litigii între Companie şi Utilizator care decurg din nerespectarea prezentului regulament vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi.

În cazul în care soluţionarea eventualelor litgii nu este posibilă pe cale amiabilă, se va recurge la concursul instanţelor de judecată de la sediul Companiei.

18. Legea aplicabilă

Prezentul regulament este supus legislaţiei ………… în vigoare.

19. Clauze finale

În cazul în care o prevedere a prezentului regulament este nulă, anulabilă ori este lovită de o altă cauză de ineficacitate, aceasta nu va fi afectată validitatea şi aplicabilitatea celorlalţi termeni şi condiţii.